Közzétételek elszámolási kötelezettség teljesítéséről

 

Tájékoztatás (Lakossági forint alapú és deviza alpúnak nem minősülő devizaszerződéssel rendelkező ügyfeleink részére)

 


 

KÖZLEMÉNY

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL törvény alapján készült elszámolásról szóló értesítő levél és az ehhez csatolandó mellékletek terjedelme miatt, egy küldeményben (az értesítő levéllel azonos borítékban) nem minden esetben állt módunkban minden szükséges mellékletet postázni az ügyfeleink részére.

A fentiek miatt felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az alábbi dokumentumok, amelyek az elszámolásról szóló értesítő levél elválaszthatatlan mellékletei, külön küldeményben kerülhettek postázásra:

  • Tájékoztatás a KHR-be történt adatátadás végrehajtásáról.
  • Általános szerződési szabályok a fogyasztónak minősülő természetes személy ügyfelekkel kötendő forint hitel/kölcsön szerződéshez

 

Debrecen, 2015.09.25.

                                                                                                  Főnix Takarékszövetkezet


Elszámolási és forintosítási információk a Magyar Nemzeti Bank honlapján.


 

 

 

KÖZLEMÉNY

 

A Főnix Takarékszövetkezet (Székhelye: 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. sz., Cégjegyzék száma:09-02-000063) a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (Elszámolási törvény) 32/B. §-ának (1) pontja alapján

feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal, hogy - az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat- , költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel - fogyasztóknak minősülő ügyfelekkel szemben a 2014. évi XL. törvény rendelkezései szerint elszámol.

Az Elszámolási törvény 32/B. §-ának (1) bekezdése értelmében a pénzügyi intézmény mentesül a törvény 32/A § (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, amennyiben vállalja, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 6.§ (2) bekezdése szerinti valamennyi fogyasztói kölcsönszerződés vonatkozásában az egyoldalú szerződésmódosítás miatt felszámított kamat-, költség-, illetve díjemelések alapján megfizetett összegekkel – a fogyasztónak minősülő ügyfelei javára – az Elszámolási törvény rendelkezései szerinti túlfizetésként elszámol.

 

Debrecen, 2015. március 30.

 

 

Főnix Takarékszövetkezet

 


TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §. SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014 (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §. (1) bekezdése szerinti deviza alapú (devizában nyújtott és forintban törlesztett) fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben pénzügyi intézményünk a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a deviza alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. március 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. március 1. napja és 2015. április 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. március 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

Debrecen, 2014. december 31.

 

Főnix Takarékszövetkezet  

 

 


 

 

TÁJÉKOZTATÓ A 2014. ÉVI XXXVIII. TÖRVÉNY 6. §. SZERINTI PERRŐL ÉS AZ ELSZÁMOLÁS HATÁRIDEJÉRŐL

forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában

 

Az 58/2014 (XII. 17.) MNB rendeletben foglaltaknak megfelelően tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a 2014. évi XXXVIII. törvény 1. §. (1) bekezdése szerinti forint alapú fogyasztói kölcsönszerződéseink vonatkozásában pénzügyi intézményünk a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy amennyiben a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában pénzügyi intézményünk, a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján polgári peres eljárást nem kezdeményezett, vagy a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződések vonatkozásában indított per befejezésére 2015. augusztus 1. napjáig sor kerül, az elszámolást 2015. augusztus 1. napja és 2015. szeptember 30. napja között kell az érintett fogyasztóknak megküldenünk.

Felhívjuk ügyfeleink szíves figyelmét arra, hogy amennyiben a 2014. évi XXXVIII. törvény 6. §.-a alapján kezdeményezett polgári peres eljárás befejezésére 2015. augusztus 1. napja után kerül sor, úgy az elszámolás megküldésének véghatárideje a polgári peres eljárás befejezésétől számított 60. naptári nap.

Debrecen, 2014. december 31.

                                                            

Főnix Takarékszövetkezet  

 

 


 Kapcsolódó dokumentumok

 

Adatváltozást bejelentő nyomtatvány

Nyilatkozat az elszámolást követően fennmaradó túlfizetés kifizetéséhez

Követeléskezelő által kiadandó igazolás az engedményezett kölcsönszerződésből eredő követelés fogyasztóval szemben történő érvényesítéséről

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és követeléskezelő által kezelt tartozás fennállásakor

Elszámolási Igény kérelem 2009. július 27. napját megelőzően megszűnt szerződés és még el nem évült tartozás fennállásakor

Igény bejelentő a követeléskezelő vállalkozással történő elszámoláshoz

Elszámolási igény bejelentő a végtörlesztés következtében megszűnt fogyasztói kölcsönszerződéshez

Panasz bejelentő a fogyasztói kölcsönszerződés elszámolással, forintosítással, valamint a kamatmódosítással kapcsolatban

Igény bejelentő A kölcsönszerződéssel kapcsolatos forintra történő átváltás és kamatmódosítás mellőzéséhez

Igény bejelentő Az elszámolás másolatának megküldéséhez

A Pénzügyi Békéltető Testület előtti eljárás kezdeményezésére szolgáló formanyomtatvány minták

151. Kérelem - helyes elszámolás megállapítása tárgyában

152. Kérelem - panaszeljárás lefolytatása tárgyában

153. Kérelem - elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítása tárgyában

F1-Fogyasztói kérelem jogszabálysértés megállapítása iránt.

F1-Kitöltesi-útmutató

F2-Fogyasztói kérelem panasz el nem késettségének megállapítása iránt.

F2-Kitöltesi-útmutató

F3-Fogyasztói kérelem elszámolási kötelezettség fennállásának megállapítására.

F3-Kitöltesi-útmutató

F4-Fogyasztói kérelem jogszabálysértés megállapítása iránt2.

F4-Kitöltesi-útmutató

F5-Fogyasztói kérelem jogszabálysértő PBT döntés hatályon kívül helyezése iránt.

F5-Kitöltesi-útmutató

P1-PÜ int kérelem elszámolás helyességének megállapítására.

P1-Kitöltesi-útmutató

P2-PÜ int kérelem panasz elkésettsége miatt.

P2-Kitöltesi-útmutató

P3-PÜ int kérelem elszám kötelezettség fent nem állásának megállapítására.

P3-Kitöltesi-útmutató

P4-PÜ int kérelem jogszabálysértő PBT határozat hatályon kívül helyezésére.

P4-Kitöltesi-útmutató

 

 

Polgári nemperes eljárás megindítására szolgáló formanyomtatványok