Havi első kettő, összesen 150 000 forintig terjedő ingyenes készpénzfelvétel


A pénzügyi rezsicsökkentésről szóló 2013. évi CLXXXIX. törvény 2013. november 22-én módosította a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvényt, amely tartalmazza a fogyasztók által díjmentesen elérhető banki készpénzkifizetés és készpénzfelvétel feltételeit.

 

1. Ki jogosult a havi kétszeri, összesen maximum 150 000 forintos ingyenes készpénzfelvételre?

Azon Ügyfelek, akik
- betöltötték 16. életévüket,
- Magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkeznek,
- és nyilatkozatot tesznek a kedvezményezett fizetési számlát vezető pénzintézetnél.


2. Hogyan vehető igénybe a kedvezmény, mire terjed ki?

• Amennyiben bankkártya kapcsolódik a nyilatkozatban megjelölt lakossági fizetési számlához, az ingyenes készpénzfelvétel bármely belföldi (Magyarországon elhelyezett) automata bankjegykiadó gépből (ATM) igénybe vehető.
• Ha a törvénymódosítás hatályba lépését (2013. november 22.) megelőzően nem rendelkezett a számlatulajdonos a fizetési számlához kapcsolódóan bankkártyával, 2014. december 31-ig van lehetősége bankfióki pénztárban ingyenesen készpénzfelvételre, a határidő lejártát követően már csak bankkártyával lehet a havi két ingyenes készpénzfelvételi kedvezményt igénybe venni. Ezért javasoljuk, hogy a nyilatkozat leadásával egy időben bankkártyát is igényeljen számlájához.
A törvénnyel összhangban, abban az esetben, ha több tulajdonosa is van a fizetési számlának, a főtulajdonos vagy a társtulajdonos tehet nyilatkozatot. Amennyiben az Ügyfél nem egyedüli tulajdonosa a számlának és arra a számlára már annak másik tulajdonosa (társtulajdonosa) nyilatkozatot tett, úgy, arra újabb nyilatkozat nem tehető. Egy számlához csak egy nyilatkozatot lehet tenni.

Amennyiben egy vagy több tulajdonosnak több bankkártyája is kapcsolódik a számlához, a kedvezményes készpénzfelvétel bármelyikkel történhet a törvényben meghatározott mértékig.
Hitelkeret terhére a számlára érkező munkavégzésre irányuló jogviszonyból származó jövedelem, szociális ellátás, valamint ösztöndíj összegének erejéig, de legfeljebb 150 000 forintig kötelező az ingyenes készpénzfelvétel biztosítása.

A törvényben meghatározott mértéket meghaladó készpénzfelvétel mértéke után a mindenkor hatályos hirdetményben meghatározott díjtétel kerül felszámításra.

 

3. Mikor, hogyan tehető meg a kedvezmény igénybevételéhez szükséges nyilatkozat?

A törvény értelmében Ügyfeleink 2013. december 1-jét követően bármikor nyilatkozhatnak a havi két – legfeljebb százötvenezer forintig terjedő – díjmentes készpénzfelvételről és ezt a nyilatkozatot bármikor visszavonhatják. Az adott hónap 20. napjáig megtett, vagy visszavont nyilatkozatok a következő hónap 1. napján lépnek hatályba. (Tehát például a 2014. január 20-ig tett nyilatkozatok 2014. február 1-én lépnek hatályba.) A kedvezmény igénybevétele a minden hónap 20-áig megtett nyilatkozat alapján - és a törvényi feltételek megléte esetén - a következő hónaptól, de leghamarabban 2014. február 1-jétől lehetséges. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy nyilatkozat hiányában a számlavezető Hitelintézet nem köteles a kedvezményt biztosítani.
A számlatulajdonos nyilatkozatban jelölheti meg azt az egy – választása szerinti - fizetési számláját, amelyre vonatkozóan a díjmentes készpénzfelvételt igénybe kívánja venni. A nyilatkozat személyesen írásban a számlavezető fiókokban, illetve a hitelintézet internet banki rendszerén tehető meg. Új nyilatkozat az előző nyilatkozat visszavonását követően adható.
A fiókokban leadható írásbeli nyilatkozatot itt tudja letölteni.

 

4. Milyen dokumentumok szükségesek a nyilatkozat megtételhez?

A nyilatkozat megtételéhez/visszavonásához az alábbi személyazonosító okmányok valamelyike szükséges:
• személyazonosító igazolvány + lakcímkártya, vagy
• útlevél + lakcímkártya, vagy
• vezetői engedély + lakcímkártya

Esetleges kérdéseivel forduljon bizalommal számlavezető Hitelintézetének munkatársaihoz!

Általános tájékoztató